• Z posledních zpráv

  • Dne 24.4. vyšel dubnový obecní zpravodaj
  • Nahlášené vypnutí proudu v nádražní budově dne 5.5.
  • Zápis a přijatá usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 6.4.
  • Na úřední desce zveřejněny výzvy k podání nabídek na herní prvky a povrch na dětské hřiště
  • Aktualizované termíny svozu odpadů od března 2017
  • Bylo vyhlášeno výběrové řízení na stavební úpravy a přístavbu objektu MŠ Včelná
  • Informace Policie ČR (PDF) a hasičů (archiv ZIP) k zabezpečení zdraví a majetku
  • Na stránce Veřejné zakázky zveřejněna publicita obdržené dotace z prostředků EU a stavbu Stavební úpravy a přístavba MŠ 
  • Lednový obecní zpravodaj s informacemi o placení místních poplatků
  • Vizualizace nové křižovatky pod Včelnou: nový návrh 2D, původní návrh 2D, nový návrh 3D3D

Fotokopie dokumentů zveřejněných i v papírové podobě na úřední desce na budově obecního úřadu, Husova ul. 212