• Z posledních zpráv

  • Pozvánka na čtvrteční přednášku "Domnělá a skutečná rizika parazitárních infekcí člověka"
  • Dne 17.5. vyšel květnový obecní zpravodaj
  • Na stránce Veřejné zakázky zveřejněny výzvy k podání nabídek
   na "Rozšíření kanalizace Lesní kolonie" a "Oprava povrchů MK - přídlažby"
  • Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v části obce dne 29.5. – čp. 525, ZTV Dlouhé role
  • Zápis a přijatá usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 4.5.
  • Aktualizované termíny svozu odpadů od března 2017
  • Informace Policie ČR (PDF) a hasičů (archiv ZIP) k zabezpečení zdraví a majetku
  • Na stránce Veřejné zakázky zveřejněna publicita obdržené dotace z prostředků EU a stavbu Stavební úpravy a přístavba MŠ 
  • Lednový obecní zpravodaj s informacemi o placení místních poplatků
  • Vizualizace nové křižovatky pod Včelnou: nový návrh 2D, původní návrh 2D, nový návrh 3D3D

Fotokopie dokumentů zveřejněných i v papírové podobě na úřední desce na budově obecního úřadu, Husova ul. 212