Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 34/1 v k.ú. Včelná o výměře cca 33 m2

  • Původce: Obec Včelná
  • Lhůta vyvěšení: 15 dnů
  • Datum vyvěšení: čtvrtek, 13 duben 2017
  • Bude sejmuto: úterý, 02 květen 2017