Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2016 a dosažené skutečnosti

  • Původce: Čevak a.s.
  • Lhůta vyvěšení: 30 dnů
  • Datum vyvěšení: pátek, 28 duben 2017
  • Bude sejmuto: pondělí, 29 květen 2017