Veřejné zakázky

Dokumentace veřejných zakázek, o nichž vzhledem k jejich většímu rozsahu rozhoduje zastupitelstvo obce

Aktuálně platná směrnice č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek.
Odkaz na Profil zadavatele veřejných zakázek na serveru www.vhodne-uverejneni.cz.