Výroční zpráva


o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímZa rok 2000 nebyly Obecnímu úřadu Včelná podány žádné písemné žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.Ve Včelné dne 20.2.2001Pavel Rožboud, starosta obce