Výroční zpráva


o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímZa rok 2001 byla Obecnímu úřadu Včelná podána 1 písemná žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu.Ve Včelné dne 18.2.2002Pavel Rožboud, starosta obce