Výroční zpráva


o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

za rok 2003Za rok 2003 byla Obecnímu úřadu Včelná podána 1 písemná žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, které bylo zdarma vyhověno. Nebylo podáno žádné odvolání.Ve Včelné dne 30.1.2004Pavel Rožboud, starosta obce