Výroční zpráva


o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

za rok 2005Za rok 2005 byla Obecnímu úřadu Včelná podána 1 písemná žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, které bylo zdarma vyhověno. Nebylo podáno žádné odvolání.Ve Včelné dne 31.1.2006Pavel Rožboud, starosta obce