Výroční zpráva


o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

za rok 2010Za rok 2010 byla Obecnímu úřadu Včelná podána 1 písemná žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, které bylo vyhověno. Nebylo podáno žádné odvolání.Ve Včelné dne 10.1.2011Zdeněk Petr, starosta obce