Výroční zpráva


o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

za rok 2011Za rok 2011 byla Obecnímu úřadu Včelná podána 1 písemná žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, které bylo vyhověno. Nebylo podáno žádné odvolání.Ve Včelné dne 16.1.2012Zdeněk Petr, starosta obce