Výroční zpráva


o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

za rok 2013Za rok 2013 bylo Obecnímu úřadu Včelná podáno 5 písemných žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterým bylo vyhověno. Nebylo podáno žádné odvolání.Ve Včelné dne 27.1.2014Zdeněk Petr, starosta obce