Výroční zpráva


o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

za rok 2014Za rok 2014 byla Obecnímu úřadu Včelná podána 1 písemná žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, které bylo vyhověno. Nebylo podáno žádné odvolání.Ve Včelné dne 27.1.2015Ing. Jarmila Mandžuková, starostka obce