Z kroniky obce Včelná

Z obecních kronik dáváme nahlédnout
do dobových záznamů
nedocenitelné hodnoty.

Z kronik obce Včelná

Zpřístupnění kronik probíhá po částech,
jak obecní úřad postupně
zpracovává rukopisy.

Více z této kategorie: Zvukové nahrávky »