Z kroniky Včelné díl I - Činost politických stran

Kronika Včelné, díl I., r. 1924

Činost politických stran

Letošním rokem vybíjeli politické strany svou činost po většině jen v zábavách. Komunisté a Lidová měli ples, Lidová jeden výlet a komunisté dva výlety. Schůze byli jen členské a to dosti řídce, členové byli liknavý a veřejná schůze žádná. Mohlo by se říci, že když není politických vzrušujících událostí, tak že politika usnula. Vzrušení přijde, až zas přijdou nějaké volby. K tomu cíly se konala veřejná schůze soc. dem. a znovu se org. zakládá. Půjde to těžko. Snáze je rozbít, než dávat zas dohromady. Když si sem poznali soc. dem. poslance Kříže, pozvali si Lidovci na týž čas k Petrum Kaňourka. Na všeckno musí zde být „flek”. Domovináři a živnostníci se zábavných podniků nesúčastnily, a činost jejich se obmezovala na nějakou tu členskou schůzi, na které obyčejně členové chyběli.Tento rok nebyl úrodný na politickou činost.