Z kroniky Včelné díl I - Spolky a jejich činost

Kronika Včelné, díl I., r. 1924

Spolky a jejich činost

Ve výchově a ve vzdělávání členstva stojí zde na prvém místě Sokol b Poříčí. Pořádá tělocvik, vzdělavací přednášky, divadla, zábavy. Pořadatelé se činí, aby otužili a pobavili. Činost hodně obsáhlá. Druhým spolkem, který se činí, jest spolek „Včela” ve Včelné. Jelikož je to spolek ochotnický, stará se nejvíce o divadla. Vždy na zimu a v postě se hrají divadla, nebo jinou zábavu. Nadílkovou, sylvestrovou a podobně. V zimě ples a v letě výlet; toť činost „Včely”. Za peníze Včelou vyzískané byl zřízen pomník se železobetonovým oplocením. Obec na to přidala 300 k.č. Jinak dá peníze na vánoční nadílku dětem.

Národní Jednota Pošumavská konala valnou hromadu. Činost její je nyní neveliká. Je tu mladší Sokol a tu starší aby ustoupil do pozadí.

Je tu ještě Sportovní klub. I ten vyvíjí v létě dosti velkou činost. Kopaná se nyní vžila. Kopají jinoši, kluci, páni kluci a všechno to jen kopá. V zimě se stvoří nějaká ta zábava, roční schůze klubu a je zatím jaro, může se kopat dál.

Hasiči ještě nevyvinuly žádnou praktickou činost mimo schůzí a cvičení. Kolnu sami stavěli, ale nedostavěli, museli si přece zedníka zjednat. U sklenice je teorie jiná a prakse je také jiná. Ještě jeden výlet zde byl pořádán, a to byl výlet Válečných poškozenců z Kam. Újezda. Všeckny výlety mají tady počátek a směřují do Poříčí, do „Pivovaru” nebo na „Cukrmandl”. Tady ve Včelné bývá už jen muzika večer; tedy dozvuky. Takových výletů sme tu měly 4 a jedna slavnost v Sokolovně, to bylo celkem 5. Na muziku si u nás potrpíme. Na výchovu nikoli. Snad se to časem také zlepší.