Z kroniky Včelné díl I - Nynější političtí pracovníci

Kronika Včelné, díl I., r. 1924

Nynější političtí pracovníci

Jest pravidlem, že političtí pracovníci se vychovávají v organisacích a spolcích. Má-li k tomu takový člověk školní vzdělání, zpravidla nad ostatní vyniká. Učených zde nemáme mnoho, ale schopných více. Ve straně Lidové působí od řady let pan Václav Babka, krejčí ze Včelné. Týž má četnou rodinu, četné příbuzenstvo a budou tuto činost dědit i v rodině, neboť jeden syn jest již v zastupitelstvu obecním. Václav Babka a dříve Kroneizl Frant. zastupují organizaci na venek. Má ještě strana lidová více horlivých členů, najmě vyspělého Václava Janoucha, ale ten jest u strany jen tak mimochodem. Ono však u nás nezáleží na tom, je-li ze strany silnější nebo slabší; jen když je schopný a ten se uplatní. Strana Národně sociální je poměrně slabší, ale má schopné členy. Pan učitel Trávníček že je v obecním zastupitelstvu nejschopnější, má také největší práci. Ze stavovské organizace Domoviny jsou posláni dva členové do obecního zastupitelstva a oba se dobře uplatňují, najmě pan Homolka, který má dosti práce. Strana živnostenská je na mrtvém bodě. Její někteří členové jsou též „politikáři”, ale mají všickni spoutané jazyky, aby si nerozhněvali konsumenty. Komunisté mají své činitele politické v osobách Miloslava Rataje, Leopolda Cettla a Martina Röslera. Dva prvější pracují též mimo obecního zastupitelstva a obecní radu též ve školní radě. V poslední době se pan učitel Trávníček s panem Ratajem mnoho nazlobí. Rataj je stále v oposici a nechce si dát nic vysvětlit. Ovšem, nejsou ve stranách jen tito jmenovaní, je jich schopných více, ale tito zde jsou nyní jmenovány nejčastěji.