Z kroniky Včelné díl I - Komu bylo svěřeno dovésti do konce elektrisaci?

Kronika Včelné, díl I., r. 1924

Komu bylo svěřeno dovésti do konce elektrisaci?

Obecní zastupitelstvo z 18 října t.r. pověřilo pány: Jana Trávníčka, Frant. Homolku, Josefa Vítka a Josefa Kocinu jako starostu, aby všeckny práce elektrisace se týkající provedli do konce. Dva byli z Poříčí a dva ze Včelné. Jaké překážky se jim kladly, o tom napíši až bude elektrisace hotova. Moc příjemné to není.