Z kroniky Včelné díl I - Největší kniha obecní

Kronika Včelné, díl I., r. 1925

Největší kniha obecní

Od té doby, co převzal Jos. Kocina obecní úřad, rozmnožují se obecní knihy. Není jich sice více než třeba, vlastně jich ani tolik není, kolik by bylo třeba, jenom se doplňují a potřebné zakoupí.

To by se rozumělo samo sebou a nebylo by třeba se o tom zmiňovati, ale byla loňského roku po předchozím usnesení obec. zastupitelstva zakoupena matrika, kniha, která je ze všech největší a váží as 10 kg. Matriky v obci byly založeny už dvakrát. Jednou panem řídícím Thierem a druhou též tímto pánem ale v jiné formě. Kniha byla vždy zběžně napsána, uložena u starosty a tam odpočívala bez dotyku v bázni boží až se toho ujal jiný. Po převratu nechal pan starosta Marek sepsati matriku do staré knihy matriční, která byla málo popsána, ale ani ta nevyhovovala. To bylo osudem všech matrik v obci. Byla napsána, uložena a zapadla, jako mrtvý člověk, ač měla býti stále svěží a proto by mělo být stále pečováno o její zdraví a sílu. Jaký osud stihne asi tuto novou? Psaní této nové matriky svěřeno panu Frant. Homolkovi. Panečku, to byla práce. Pan Homolka chtěje míti správné údaje, musel se dát na pouť od bytu k bytu a na místě zaznamenat údaje pro matriku potřebné. Nešlo to ovšem jen tak hladce. Mnohdy musel jít na místo třeba třikrát než se potřebných dát dozvěděl. V jednom bytě mu dokonce ukazovali zápis, kdy se jim honily kozy, místo záznamu, kdy se jim narodili děti. Dala tato kniha dosti práce; běhání, psaní a starostí, aby tam všeckny správné údaje byly. Po finanční stránce si vyžádala tato nová matrika obnos kol šesti set korun. Je to nejdražší, nejtlustší, největší a nejtěžší kniha obecní. Bude-li správně doplňována a vždy správnými daty opatřována, bude to jistě nejcenější kniha v obci. Snad ji nestihne osud předešlých matrik.