Z kroniky Včelné díl I - Přednáška

Kronika Včelné, díl I., r. 1925

Přednáška

Pan učitel Žlábek z Poříčí, dohodnuv se s občany, p. Fr. Homolkou, Rudolfem Vavrochem, s Janem Vávrou a.t.d. uspořádal ve Včelné u Kalkušů dne 7 března na počest 75 letých narozenin presidentových přednášku na thema: Život a dílo pana presidenta T. G. Masaryka. V Poříčí byla též přednáška v sokolovně. Ve Včelné byla pořádána obcí. Nahoře jmenovaní se o přednášce dohodli, a jelikož je Jan Vávra obecním tajemníkem, napsal na arch papíru jména všech domkářů a poslal posla po vsi, aby přišli na přednášku. Bylo to obcí potvrzené a vypadalo to, jako by to pořádala obec. Když tam vlál státní prápor, lidé tak mysleli, ale na přednášku se jich moc nenahrnulo, to jen tak to pokrokovější.