Z kroniky Včelné díl I - Odvody

Kronika Včelné, díl I., r. 1925

Odvody

To si zase vyrazíme s kopejtka, mysleli si hoši a proto si zjednali na to „velkou” hudbu, t.j. 8 hudebníků, kteří jim šli naproti. Odvedení byli ze Včelné dva a z Poříčí také asi dva, ale jen když měli muziku. Odpoledne a večer se u Kalkušů hrálo a tancovalo, ale místa měli dost, nebyl tam skoro nikdo. Kde pak u nás v postě muzika, bylo toho dost v masopustě a proto došel chlapcům brzo dech. Některý odvedený, maje v srdci radost i pláč zároveň, navěsí v ten den na sebe kytek, tak že to vypadá hodně komicky. Inu, snad ani hloupost lidská nevymizí. Letos byly konány odvody 21 března podle abecedy P, tedy Poříčí. Včelná jako jednotná obec jde sebou.