Z kroniky Včelné díl I - Nový hřbitov v Kameném Újezdě

Kronika Včelné, díl I., r. 1925

Nový hřbitov v Kameném Újezdě

Jednání přifařených obcí o tomto novém hřbitově vleče se již dlouho, snad asi dva roky, neli více. Osadní zastupitelstvo osady Včelné, pokuť existovalo, jednalo o tom několikrát a též tam vysílalo své zástupce a nyní tu práci převzalo zastupitelstvo obecní. Hřbitov bude státi kol stopětadvaceti tisíc Kč. a na naši osadu Včelnou připadne ku zaplacení asi třináct tisíc Kč, kterýžto obnos musíme asi do dvou měsíců zaplatit. Platit se to bude podle rozvrhu daní. Obec Poříčí je přifařena do Boršova, ta zas bude někdy platit na hřbitov v Boršově.

Kdyby bylo nařízeno nucené spalování, nemusely by se tak rozsáhlé a nákladné hřbitovy zřizovat. Snad k tomu rozumní lidé také někdy přijdou.