Z kroniky Včelné díl I - Přednáška o stromoví

Kronika Včelné, díl I., r. 1925

Přednáška o stromoví

Dne 5 dubna jsme četli oznámení, aby se lidé dostavili ku Kalkušovum, že tam bude pan učitel Poláček z Čes. Budějovic míti přednášku o kultuře a pěstování stromoví. To co nám pan učitel v přednášce řekl, přesahovalo naše očekávání. Škoda, veliká škoda, že nás bylo na této přednášce jen 10 a několik dětí, které tam páni učitelé přizvali z venku. Tak se nyní odbývají přednášky. Pan učitel Poláček by obětoval této otázce všeckno, i své zdraví, jak je pro naše národohospodářství zaujat, ale lid nemá pro to dosuť pochopení, ač zvala občany sama obec, a také bylo pozvání obcí potvrzeno. Doufejme, že i takto nám přednáška dobré ovoce přinese.