Z kroniky Včelné díl I - Když kluci zvoní

Kronika Včelné, díl I., r. 1925

Když kluci zvoní

Toto zvonění na řechtačky a klapačky je zavedeno v křesťanském světě snad všude, i u nás. Jelikož snad není tak daleká doba, kdy kluci zvonit přestanou, povím zde, jak se u nás ve Včelné „zvonilo”. Před zeleným čtvrtkem se kluci uradili a hlásili, kteří všickni půjdou. Několik těch větších as 3 nebo 4 dělali pány, t.j. měli průvod řídit. V poledne na zelený čtvrtek se kluci sešli u kapličky, „páni” kluky seřadili, napřed ty nejmenší, větší a na dané znamení raz, dva, tři, táhli po silnici dolů a zvonili až pod dráhu k „pastejřum”. Tak zvonili až do soboty. V sobotu ráno se kluci hodně brzo sešli a nejdříve ti větší, čilejší, rozdělili se na dvě party a už byli u chalup, Komendou počínaje a Pastejřovýma konče. Jedna parta měla jednu stranu, druhá zas druhou. Do chalupy se přihnali jako vítr, neboť měli na pilno, udělali na řachtačky rámus a jeden spustil. Teta prosím vás, dejte nám ňáký vajíčko, ať je červený nebo bílý, slepička vám snese jiný. „Teta” když se chtěla kluků brzo zbavit, aby jí s tím rámusem nevyhnali všechny myši, dala vajíčko nebo peníz. Kluci brali všeckno. Když byli s touhle prácí hotový, tak se tam u pastejřů dělili. Malý málo, větší víc a páni nejvíc. Někdy by si byli „páni” nechali hnedle všeckno. Malým se pohrozilo nějakou tou fackou a on musel být sticha. Inu páni nejsou kmáni. Oplácejí si to jako na vojně „blahé paměti”. - Počkej až já budu dělat „pána”, jak já jim těm bobkům také nedám nic. Letos už těch kluků tolik nechodilo. Ptal jsem se jednoho. Půjdeš také řachtat? On honem odpověděl. Já nežebrám. Pravím, že to není žebrání, ale on ani slyšet, že mu maminka nějaké vejce sama koupí. Druhý, co už moh letos dělat pána, také že nepůjde nikam; když jsem se jej ptal. Spěchám tedy honem to všechno zaznamenat, aby se na to nezapomělo. V Poříčí kluci ovšem také „zvoní”, ale berou to zas z jiného konce, což je v podstatě pořád stejné. Velikou pobožnost s tím kluci nevykonají ani nikoho nezlákají k modlitbě.