Z kroniky Včelné díl I - Obecní knihovna

Kronika Včelné, díl I., r. 1925

Obecní knihovna

Když bylo vydáno zákonné nařízení o zakládání obecních knihoven, nebylo možné hned ku založení knihovny přikročiti. Nebylo peněz, nebyla místnost, nebyl knihovník, nu zkrátka nebylo zhola nic. Vše se muselo teprve pomalu schánět a dávat dohromady. Nejprve musela přijít do rozpočtu částka Kč -50 h z jednoho obyvatele, zvolen knihovník, jímž jest pan učitel Trávníček za roční odměnu Kč 200, potom když byly peníze, koupili se knihy od Národní Jednoty Pošumavské, od Sokola a od strany sociálně demokratické ze Včelné. Přidávány k tomu knihy z různých darů, které nechal pan knihovník svazovati, třídil je a tak nám pomalu vznikala ve škole pod pilnou rukou pana učitele pěkná knihovna, která má dnes přes 270 svazků a finančně má cenu asi 5 tisíc korun čsl.

Teť si už lidé na obecní knihovnu zvykli a dosti jí používají. Knihovna jest dobře a pevnou rukou vedena a budou-li knihy stále doplňovány, vědění a poznatky lidí se budou šířit a byl by v tom kozel rohatý, abychom nedohonili to, oč jsme byli válkou ošizeni. Doufejme.