Z kroniky Včelné díl I - Díra do obecního rozpočtu

Kronika Včelné, díl I., r. 1925

Díra do obecního rozpočtu

S počátku po převratu jsme si tu vybýraly obecní přirážky samy. Šlo to špatně. Mnohý je dodnes obci nějaký ten capart dlužen a tak si tehdejší obecní úřad jen oddychl, když převzal vybírání obecních přirážek Berní úřad v Čes. Budějovicích sám. Pan pokladník Jan Trávníček si pro peníze chodil, nu a jakž takž to šlo; až se stal úraz. Stát slevil na daních družstevním podnikům a my tu máme v Poříčí družstevní mlýn. Sleva se vztahovala as tři roky nazpět a obec měla už zaplaceno, či lépe nyní přeplaceno as 16 tisíci. Berní úřad v důsledku toho dal obci as o 8 tisíc méně a v obecním rozpočtu povstala díra. Ty peníze scházely a vzlášť první pololetí r. 1925 je to všude znát. Funkcionáři obecní nemohly být ještě zaplaceny, Frant. Štika z Poříčí žaloval obec, že nedostal zaplaceno za odebraný kousek pole k okresní silnici (druzí ovšem také ještě nedostali, ale ti ještě nežalovali), a tak vznikaly obci zas nějaké útraty přes 200 korun a obec za to nemůže. Někteří členové Štiku naváděli jen aby se jich domáhal, že jsou v rozpočtu odhlasovaný, ale může se něco vyplácet, když není čím?, může to být třeba desetkrát v rozpočtu. To je práce bez peněz, aby člověk utek. Ten chce to, ten zas ono, a pan pokladník musí pořád říkat. Nemám. Až bude mít obec nějaké peníze, potom dáme hned. Počkejte. Kdyby měla obec aspoň nějaký les obecní, či něco jiného, aby se to mohlo prodat, byli by hned peníze, ale když má obec jen barák pro chudé a kousek pozemku u rybníčka, který zatím nic nenese, to je těžko v takové obci sehnat jinou cestou peníze než přirážkama. A tu když se stane nějaký „maler”, tak z toho vznikne hromadu nepříjemností. Peníze jsou hybná páka každého útvaru a když nejsou, nemůže se pohybovat. Ale již brzy přijdou přirážky za letošní rok a bude zase dobře.