Z kroniky Včelné díl I - Dva prodeje

Kronika Včelné, díl I., r. 1925

Dva prodeje

Pan Dr. Růžička nedávno koupil velkou vilu v lese nad Poříčím a už ji zase prodal panu staviteli Tevernýmu z Č. Budějovic. Říkalo se, že tam zřídí pan Růžička sanatorium a zatím tam není nic. Přijdou někdy různé věci do cesty a tu věc uvázne. V tomto případě to prý byl on a jeho paní, ale já to zaručit nemohu, nejsa do těchto věcí tak zasvěcen. Co s tím bude dělat pan Teverný, nevím, to budu vidět až později. Ta vila jde z ruky do ruky, jako ten poříčský velkostatek.

Druhý prodej je prodání chalupy, nebo domu č. 14 ve Včelné po řezníku Josefu Benákovi. Koupil jej Frant. Drdáček, prodav na to svůj domek a ještě hodně přidal. Frant. Drdáček má za ženu sestru zemřelého Josefa Benáka a tak to nevyšlo z příbuzenstva.

O tom, jak nabyl Jos. Benák tuto chalupu, dalo by se mnoho psát. Napřed byl v nájmu. Přišla válka a řezník počal mít žně. Vyl jmenován nakupovačem, nebo jinak takovým „inkvisitorem” a peníze se mu jen hrnuly.Tu koupil chalupu č. 35 a prodal ji Ferdinandu Benákovi. Zakrátko koupil chalupu č. 14 a celou ji přestavěl a rozšířil. Lidé pracovali za kus masa. Potom koupil chalupu č. 45 a vdal na to svou dceru Marii. Peněz měl pořád ještě dost. Druhé dvě dcery také neměli vyjíti s prázdnem. Ale přišel brzy konec války a jiné poměry. Dcery se mu ještě obě vdali, ale již to nebylo takové. Nyní mu byly předepsány velké daně a on místo hodně brát, měl hodně dávat. Ale „kšefty” už nebyly. Páni, vlastně paní, dostavše pomalu maso jinde, přestali do jeho krámu chodit, chudí opět, že se s nimi špatně zacházelo tam také nechodili a krám osiřel. Benák neplatil daně, vzal si to do hlavy, asi rok stonal a konečně zemřel. Albíně, co ve válce nejvíc maso sekala muž také asi za rok zemřel a tak se nyní těch platů nahromadilo, že to všeckno prodala.