Z kroniky Včelné díl I - Některé obrázky

Kronika Včelné, díl I., r. 1925

Některé obrázky

Snad bude zajímavo, nakreslím li zde mojim neumělým pérem některé obrázky z této doby. Vždyť se snad po letech rádi podíváte na nás, jak to v této naší době vypadalo. Dnes vám ukáži naši finanční komisi. Já jsem tento čas také jejím členem. Předsedou je nyní Martin Novák ze Čtyřech chalup. Pan učitel Jan Trávníček je pokladník. Frant. Drdáček, Václav Janouch, Miloslav Rataj, Jakub Heral, Frant. Urbánek jsou členové. 3 jsou z Poříčí, 2 ze Čtyřech chalup a 3 ze Včelné. Pan učitel Heral z Poříčí moc řečí nevede, pan Urbánek také ne, já také ne a Martin Novák také ne. Už máme skoro každý svoje místo. Já si stoupnu ke kamnům u dveří nebo si sednu na lavici, tam sedá též pan Urbánek a Novák. Pan Trávníček si sedne vedle starosty do kouta u dveří, Drdáček obyčejně za dveřma co se tam jde, Rataj a Janouch někam na židli a pan Heral někde blízko u p. Trávníčka. Je to tak, když jsme všichni. Někdy čekáme dlouho než přijdou, někdy se vůbec nesejdou. V takovém případě čekání vezme starosta svou tahací harmoniku a zahraje nám. Někdy si třeba se starostovou zatočí. Co jiného, když chlapy nejsou. Pan pokladník se starostou vedou hlavní slovo. Starosta když je nutno, to místo předsedy svolá a také to zpravidla sám řídí, když ví už co v těch došlých lejstrech je a tak to tedy přečte i vysvětlí. Někdy je z toho debata ostrá nebo to jde hladce, podle toho, co je na programu. Rataj je samá oposice a druzí vždy podle toho, o čem se jedná, se zařídí. Každá schůze má jinou tvářnost. Nepsal bych o této činosti, ale schůze ze dne 24 listopadu mě k tomu pohnula. Pan Heral a Janouch nebyli přítomni. Na programu bylo sleva daní panu Konrádovi, který měl dříve svůj autogenní závod v Poříčí. Kocina jako starosta přečetl místo Nováka onen přípis od Berní správy v Čes. Budějovicích, že prý si podal žádost podle nějakých těch paragrafů o slevu daní za předchozí leta a aby prý se finanční komise vyslovila, má-li se mu také na zdejší obec připadající daň v obnosu přes tisíc korun slevit. Jo, budem panu Konrádovi slevovat. Má vilu, továrnu (ovšem malou), pansky si vystupuje a my v obecní pokladně nic nemáme. - Povídá starosta. Tuhle na Bezděkovi chtějí, aby žena po něm zaplatila daň z příjmů a ona chodí do práce asi za 60 kor. týdně a má dvě děti. Ať si to na něm vymáhají pod zemí, řekl jeden. - A pan Zátka žádá na Kameném Újezdu nějakou velkou slevu, sděluje zas starosta. Tak je to, hlásí jich více najednou. Chudákovi to vydřou od huby a boháčům to dají. Chytráci. Jako pan Konrád je přes advokáta; ten se vyzná. Tedy žádný z nás nebyl pro to, aby se to slevilo. Odpoví se tedy, že je pan Konrád dle našeho náhledu dobře situovaný pán a že nijakým spůsobem pro slevu nejsme. - Pan Trávníček povídá; to je jako s tím mlýnem. Odepsali jim na daních asi 15 tisíc, nám to strhli a nyní tady stojíme s prázdnou pokladnou. Nebo s tou elektrikou. Zítra budou úplně hotový a dráha jim dosut nepovolila ten převod přes dráhu. To je uš sakramenský, to je děsný. Už jsme peníze dali a světlo nemáme. Já jsem tomu věřil, ale - zde se obrátila řeč jinam. Když jste tady pánové, povídá starosta, přečtu ještě tenhle přípis ohledně hřbitova v Kam. Újezdě. Oni chtějí, aby sme to dali do rozpočtu a 100 procent ze zbývajícího dluhu dali. To nic, to nemůže být v rozpočtu, to se týká jen osady Včelné a dáme jim to jako loni. Jen ať si to tam také nechají, povídá Franta Drdáček, my toho tu máme zatím dost. Hnedle každý týden mě přijdou nějaké daně platit a kde se to má brát? Tak tady ještě přišlo, že okres Českobudějovický dostal 1 milion korun na tu povodeň. Kdo tedy na to reflektuje nebo musí stavět nebo něco jiného, že mu půjčí bezúročnou půjčku a dají si to na první místo do kněh. To byla zas kritika. Ti toho dají. Pane to je pomoc a takové byly řeči. Jen kdyby nám byli raděj nechali přirážky sami vybírat, mohli jsme se hnout, ale takhle, nevíme až budem dělat rozpočet, máme-li peníze nebo dluh. Ani čert se v tom nyní nevyzná. Nejlepší ty dluhy všeckny smazat, míní jeden, a ba, to by bylo tak nejlepší. Spálit to ne? Ale to už je konec a jdem domů.