Z kroniky Včelné díl I - Stavební ruch v roce 1925

Kronika Včelné, díl I., r. 1925

Stavební ruch v roce 1925

Letošním rokem byl stavební ruch dosti čilý. V Poříčí přibily na „Cukrmandlu” (u Němečků) dva domky, ve Včelné u okresní silnice též dva a p. Homolka přistavěl ku svému domku ještě jeden, v němž chce prodávati bezalkoholické nápoje. Řekl mě, že to bude bufet. Na poli za Včelnou v „Zahradní osadě” postavil p. Drdáček tři dvojdomky na svém pozemku; jeden samotný a jeden půldomek. Mělo se to původně stavět jako domky družstva „Havlíček” z Roudného, ale potom se to vystavělo bez družstva. Jeden takový domek měl státi 16 tisíc korun. Dvojdomek stál tedy 32 tisíc, ale přišlo to lidem dráže, podle toho, co si kdo k tomu ještě nechal přidělat. Takový domek se vystavěl podle smlouvy a ve smlouvě vždy ještě něco chybí, co si musí lidé ještě nechat přidělat a to vždy ještě něco stojí. Kdyby takový podnikatel staveb řekl, že takový domek bude stát 20 tisíc, tak by se mnoho lidí od stavby odradilo. Takto když už v tom jednou je, tak uš si to musí nějak dodělat.

Na „Cukrmandlu” a ku dráze to stavěl zase p. Marek za 17 tisíc a ovšem výš to také přišlo. Pan Bláha vystavěl na poli jeden dvojdomek a jeden samotný na prodej. Ještě vznikl domek Turkovo na poli a jeden u dřevěného mostu Ferd. Benáka, syna. Na poli ještě vystavěl p. Marek jeden dvojdomek pro Švamberka a Šmída; ale Šmíd si to vystavěl sám, neboť je zedník o otec také. Marek to jenom svou firmou kryl. Tak to dělají lidé často, že si to staví sami; to j. koupí si všechen materiál, vezmou si zedníky a tesaře, nádenickou práci si udělají sami a stavitel to jenom kryje. Něco za to ovšem také dostane. Vzniklo tedy celkem letos v naší společné obci 16 domků. Dva v Poříčí a 14 ve Včelné. V Poříčí se méně staví, proto že tam mají nevhodný terén, nemají místo, aby se mohli rozšířit. Za to Včelná má budoucnost.