Z kroniky Včelné díl I - O krojích

Kronika Včelné, díl I., r. 1926

O krojích

Zdá se na první pohled, že u nás se o krojích ani psáti nedá. Jsme vzdáleni hodinu cesty od Českých Budějovic, lidé chodí do města na práci i jinak a tu má na nás město bezprostřední vliv ve všem, tedy i v krojích. Nyní se tu nosíme asi tak, jako občané na Lineckém předměstí. Dříve však, tak asi před pětadvaceti, nebo třiceti lety, to bylo snadno poznat „boráka”. „Borák” měl také svůj krojový sveráz. Botky špičaté s vyššíma podpatkama, „štráfkaté” kalhoty, černý kabát a pod tím bílý „lajblík”, jako nosí řezníci. Na krku pestrou vázačku na kličku. Tak chodili většinou naši chlapci. Tenhle bílý „lajblík” pod kabátem, to bylo to, oč se boráci líšili od jiných. V Poříčí se tak nosili jen řezníci, jenže tam tehdáž žádný nebyl, ale chodili tam z Boršova. Mělo to ovšem jen svůj čas. Tehdáš tu byli řezníci, totiž jeden řezník Vávra a ten měl několik synů. To byl samý bílý „lajblík”. Někteří zas byli zedníci a též nosili bílý kabátek vespod. Není tedy divu, když si i některý jiný takové „kvádro” pořídil; měl-li totiž zač. Oni tenkrát ti zedníci jezdili nejvíc do Vídně, a většinou jim domu málo zbylo nebo nic. Ve Vídni honil „frajeřinu” s bílým lajblíkem a doma „dřel kudlu”. Později vyráběli chlapci v zimě košťata, aby měli na „bál”. V té době u mladého nebyl žádný zimník vidět. Mohla být zima jaké chtěla, hoši to hnali do kostela a rovnou k Achacum, tam zima nebylo. Tehdáž se chodilo jak v létě, tak v zimě. Jaký pak dlouhý kabát, to překáží a mladý člověk hned nezmrzne. Nyní už to všeckno pominulo a nosíme se jako v městě. Ale když píšu o kroji, čekali jste zajisté, že vám popíšu kroj ženský, že vám předvedu pestrou směs barev, když jdou lidé, najmě ženské do kostela a tak u různých muzik? To, co jsme viděli zde ve Včelné a v Poříčí, to bylo vidět všude kolem města. Ba v Rožnově a jinde to bylo mnohem pestřejší. Od nás chodili ženy mladší i starší do továren i jinam v Budějovicích, a to mělo na ně velký vliv, takže tady žádný zvláštní sveráz ženský nepamatuji.