Z kroniky Včelné díl I - Součet zvířat a drůbeže v obci

Kronika Včelné, díl I., r. 1926

Součet zvířat a drůbeže v obci

Obcím bylo nařízeno, aby bylo provedeno do 15 ledna 1926 sčítání domácího zvířectva a drůbeže v obci. Aby tedy příští pokolení vědělo, jak jsme zde bohatí a jaká „stáda” bravu zde chováme, zde v číslech uvádím. Upozorňuji předem, že zde máme velkostatek a tam že je toho dobytka více. Chalupníci co vlastní krávy, mají většinou 2 - 3 krávy, nebo a to obyčejně jednu jalovici a 2 krávy. Prasata v čase sčítání už byli také většinou v komíně. Bylo tedy napočítáno v obci Poříčí-Včelné.


Koně: 33
Hovězí: 159
Vepřový: 67
Kozy: 197
Ovce: 4
Drůbež: 985
Kralíkci: 90


Zde je vidět celé to naše hospodářství. Kozu přec nemůže mít každý, proto že nemá pro ní krmení a ani koupit není kde, za to slepičku a kralíka už snáze uživí. Kdo má větší kousek pole, ten ovšem má krávy. Za jedno je potřebuje na tahání, proto že by jinak nemoh své pole obdělávat, za druhé potřebuje hnůj. To uš tak souvisí jedno s druhým. Kdo má více polí, má více kusů hovězího dobytka, má slámu na stlaní a z té zase se nadělá hnůj a zas si to odveze na pole, aby to znovu vyrostlo a pořád kolem se opakovalo. Ti co mají kozu nebo dvě, ti mají jen malý nebo žádný kousek pole. Takový si své políčko musí od druhého nechat od jiného obdělávat a to přichází draho. Mnohdy je při tom mnoho zlosti. „Forman” obyčejně špatně drží slovo a jsou z toho mnohé nepříjemnosti. Co má ale takový člověk dělat, když si to sám nemůže obdělat? Musí čekat, až se to tomu co má potah, hodí a bude moct ject. Inu, všeckno má své stíny. Kdo má koně, může přijít o koně; kdo má krávu, může přijít o krávu; kdo kozu, o kozu; kdo slepici, o slepici, a.t.d. Kdo nemá nic, tedy o nic, ale také nic nemá.