Z kroniky Včelné díl I - Co nyní čteme

Kronika Včelné, díl I., r. 1926

Co nyní čteme

Nedávno jsem požádal pana poštmistra v Poříčí, aby mě zdělil pro kroniku, jaké noviny a kolik sem dochází. Pan pošmistr mě asi nevěřil nebo se bál, že to politicky zneužiju, tak mě to nenapsal, ale přišel mě to říct ústně. Dle této informace se tu kolportuje asi 25 čísel „Hlasu Lidu”, asi 15 čísel „Jihočeského Dělníka”, as 10 „Stráž Lidu”, 1 „Jihočech”, asi 7 čísel „Lidový Dělník”, asi 10 čísel „Politiky” a „Rudé Právo” asi též 10 čísel, ale pouze nedělní. Mimo toho jedny „Národní Listy”, jedny „Jihočeské Listy” a ještě různé jednotlivé listy, měsíční sešity a publikace. Mezi těmito je mnoho těch nábožných, povídá pan pošmistr Vittinger. To ale není všeckno, co tu čteme. Od nás totiž z Poříčí a ze Včelné chodí mnoho lidí do města a tam si noviny a jiné čtení kupují přímo, tak že se to ztrácí z přehledu.

Knihy se zde čtou také velmi mnoho. Je tu knihovna obecní, na faru do Kameného Újezda a do Boršova si chodí vypůjčovat knihy hlavně ženy a dívky nebo děti; a není toho málo. Mnohý má také svou knihovnu. Nějakou si koupí a většinou si ji vypůjčí a neodevzdá. Sám jsem už četl z takové domácí knihovny velmi cené knihy. Většina takto naschromážděných knich a knížek jsou bezcené romány; buďto z „Politiky” nebo krváky. To se čte tady skoro nejvíc. Každý se schání po nějaké knížce, najmě v zimě. Ty, nemáš co číst?, půjč mě něco. A takový „knihovník” půjčí. Když mu to neodevzdá, vypůjčí si příležitostně zase od něj a také neodevzdá, až prý dostane tu svou. Spolkové knihovny nyní ani moc neexistují. Nár. Jed. Poš. prodala knihy do obecní knihovny, taktéž „Sokol” a „Komunisté”. Poslední však nebyla knihovna komunistů, nýbrž „Sociálně demokratická”. Komunisté si ji jen přisvojili při tom rozkolu. Nyní se nové knihy nekupují, aneb jen v malém měřítku. Jsou drahé a potom si může dnes každý snadno knihu vypůjčit. Kdo chce mít knihu která zde není, zajde v Budějovicích ku Kratochvílovi a přečte si ji za 1 korunu. Dříve se tady četlo novin mnohem více, najmě socialistických.
- Hle, ještě jsem zapoměl říci, že sem jde též několik čísel „Republikana”.