Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl I - Samé protesty

Kronika Včelné, díl I., r. 1926

Samé protesty

S touhle hřbitovní dávkou do Kameného Újezda máme také potíž. Napřed se řeklo, že se to zaplatí najednou, ale nešlo to. Vždyť někteří větší poplatníci jako Kalkuš, Babka ml. a jiní měli dát 5 až 700 Kč, a to je moc citelné. Tak že se to bude platit na třikrát. Ponejprv v loni to zaplatili bez reptání. Poplatníci, co měli staré chalupy a nějakou živnost, platili hodně a poplatníci z nových chlup zase směšně málo, jsouce na 20 let od činžovní daně osvobozeni. Letos proti tomu uspořádali zdejší živnostníci schůzi a podali proti tomu protest, aby tyto platy na hřbitov byly jinak rozvrhnuty, oni že nemusí zaplatit skoro všeckno a ti druzí skoro nic, že stejně přijdou na hřbitov všichni, že budou platit více, ale o tolik ne. Těm novým, že se moc nadržuje a oni že jsou moc utiskováni, vzláště živnostníci a obchodníci. Jak se to tedy utvoří, zdělím jindy.

V Poříčí zase uspořádali protestní schůzi proti placení účtu Povltavského elektrárenského svazu za vnitřní zařízení elektrického světla. Při zavádění elektriky se jim řeklo, že to bude stát pro jedno světlo as 90 Kč a nyní mají účty na jednou tolik. Z toho jsou tady velké rozbroje. Jelikož v Poříčí je k této elektrisaci nejvíce měl pan učitel Trávníček, navrhl v této schůzi, že by se to dát do rozpočtu a tu že by musili silní jedinci jako je mlýn, velkostatek a Kult více na to přispívat a za subvence že by na to také něco připadlo; takže by na přirážkách platili asi stejně jako dosud. Tomu nechtěli Včelenští rozumět. Předně prý subvenci ještě nemáme a kdož ví jestli jí dostaneme. Za druhé mlýn, velkostatek a Kult budou proti tomu protestovat a tudíž to není jisté a potom jen ať si to v těch nových chalupách také sami zaplatí. My jim to pěkně všechno zaplatíme a oni se nám vysmějí. To nic. Co by ještě chtěli, povídá Franta Drdáček. No, v kůži pana učitele bych nyní vězeti nechtěl.