Z kroniky Včelné díl I - Ještě o té naši elektrice

Kronika Včelné, díl I., r. 1926

Ještě o té naši elektrice

Tyhle první počátky jsou těžké. Než se převalí nějaký ten čas a než se to dostane všecko do pravidelných kolejí a lidi si na to zvyknou, to bude ještě mnohé přeskákat. Tak dne 21 března bylo též rozčileně jednáno ve schůzi obec. zastup. o té elektrice; že jsou velké účty a podobně. Na svaz, t.j. Povltavský elektrárenský útočeno a vysláni jsou tam jiní, t.j. ti, kteří nejvíce bouřili. Nepořídili ovšem také nic. Mohou to zaplatit ve lhůtách do konce roku. Člen zastupitelstva Štěpán Šnabergr má svůj hostinec až u Zátkové továrny. Tam chtěl nyní také mít elektriku, že prý mu to obecní rada slíbila. Ona mu to sice slíbila. ale myslela, že se k tomu připojí velkostatkář do lomu. Svaz však poslal přípis, že to tudy po cestě kolem lomu vedeno být nemůže, tam že se střílí s dinamitem, kameny lítají až do řeky a tu že by byly dráty často zpřeráženy. Tu se Štěpán rozlobil. A tak vy na mě tak, povídá; to ste si na mě nechali napsat. Já mám platit na elektriku a pivní dávku a světlo ne? Na to se podíváme. Potom říkal, že to tedy musí jít horem přes Mnichovec, když to nemůže jít dolem. Anebo že se nechá přepsat ku Březí a do Kam. Újezda. Platit že na to zbytečně nebude. No, když přejde do Oujezda, ať přejde, beztoho má tam všeckny pole, tak ho oželíme, aspoň by s ním byl pokoj, říkali tady. Ono to není tak snadné jak si Štěpán myslí, takovou dlouhou linku tam vést, panečku, to by stálo obec moc peněz, to není jen tak do toho skočit. Obecní rada byla ráda, že to tudy nemůže jít a Mnichovec není obecní, nýbrž velkostatku a ten to tudy nenechá. Potom když v týdnu šel s těmi druhými do svazu, tak mu to tam vysvětlili. Nyní se neví co bude dělat dál. Však o té elektrice budu psát ještě vícekrát, a tak vám vždy kus toho povím, aby ste věděli jaké tu byli začátky o kterých vy ani tušení míti nebudete.