Z kroniky Včelné díl I - Jaké mají mzdy dělníci a dělnice

Kronika Včelné, díl I., r. 1926

Jaké mají mzdy dělníci a dělnice

Je duben a píše se rok 1926. Dle toho to budiž posuzováno. Co týče se stálých zaměstnání v továrnách, tam to ještě tak ujde; majíť muži ponejvíce tak 20 Kč. denně i více, ženy tak od 60 do 80 týdně a v tabákové továrně mnohem více. V továrně Bratří Zátků v Březí mají muži ponejvíce 20 Kč. denně a ženy 65 Kč. týdně; mladé dělnice nebo nově přibrané 1 Kč. za hodinu. V téhle továrně však když se nadělá zásoba, a to je dost často, tak se nechá pracovat jen několik starších a ty ostatní musí zase vydržovat, třeba několik neděl. Oni říkají, že je vyženou, kdy chtějí. Vždyť se jich tam nahrne na zavolání víc než jich potřebují. U Hartmuntů a jinde to dělají také. Nejhůře jsou v tom dělnice, co chodí „ke dvoru”. Ti jako v zemědělském zaměstnání dělají asi 11 hodin deně a mají deně 6 Kč. Tam už chodí jen ti nejubožejší a nebo ti, kteří tam obdělávají nějakou tu trávu, když to jinak koupit nelze. Na pasece v rožnovském lese, kde se pěstují lesní sazenice, platí ženám 1 Kč. za hodinu, t.j. 8 Kč. deně. Rožnovští při vysazování lesa platí deně 6 Kč, ale smí za to ženy na lístek v pátek do lesa na suché klestí.

Při stavbách mají zedníci a tesaři as 4 Kč. 50 h. na hodinu a pomocní dělníci ponejvíce 2 Kč. na hodinu. Ženy pak 1 Kč. 50 a tak různě s malými odchylkami.

O žních, když si někdo někoho zjedná ku pomoci, platí obyčejně za den 10 Kč. a většinou též svačinu.

Pan Kult v Poříčí platí prý také hanebně málo a pan Konrád tady za Včelnou také. Inu, lidí je dost. Když nechceš ty, bude jiný. Za jednoho deset, říkají. Vydělávají si lidé i jinak po různu peníze. Ovšem vždy jen na krátko. To když někdo někoho k nějaké krátké pomoci zavolá anebo žena jde někomu prát a tak podobně. Tu bývají lépe zaplaceny. Ale potom zase nic. Nouze vhání lidi do všelijakého díla. Uhájit život chce a musí každý i na újmu svého bližního. Aspoň kdyby byly nějaké větší práce jako byla u nás ta okresní silnice, ale takhle, kde nic tu nic.