Z kroniky Včelné díl I - O rozpočtu

Kronika Včelné, díl I., r. 1926

O rozpočtu

Tyhle ty rozpočty by moh kozel vzít. Když se to dá dohromady, tak jeden chce to tak, druhý onak, inu, kozel aby to vzal. Ten letošní měl vzlášť smůlu. Pan učitel s dohodou starosty a úředníka okresní správní komise pana Šmidmajera vždy rozpočet dělá a tak v tom letošním rozpočtu byly v příjmech zahrnuty okresní i zemská subvence na elektriku, ale výdaje na elektriku tam nebyly. Před zastupitelstvem svolali lidovci poradu a tak že rozpočet nemůže být odhlasován. V nynějším jsou všechny příjmy, které jsou očekávány a ještě ani nejsou jisty, ale výdaje tam nejsou uvedeny žádné; ač máme s tou elektrikou výdajů na stoosmdesát tisíc. Následek toho se jeví, že nemají být letos žádné obecní přirážky. S těch důvodů letos obecní zastupitelstvo, vlastně jeho většina, rozpočet v tom znění zamítla. Jak by to prý vypadalo za rok, až by nebyly pro elektriku žádné příjmy, ale 180 tisíc výdajů. To by potom musely být přirážky asi čtyři sta procent, říkali. Co prý je na elektriku, musí být na elektriku a ne jinam. Buďto prý do rozpočtu všechno a nebo nic. To jest všechen příjem i výdej a nebo ani to, ani ono. Schůze tato byla dosti bouřlivá a měla své dozvuky. Povídalo se lecos na učitela, na starostu, že je v jeho vleku, starosta zas o oposici, a tak odpoledne byl starosta s jeho ženou u Petrů a přišel tam také Tomáš Kádl, příbuzný Babkových. Začal něco se starostovou, ta mu také něco řekla a on jí dal facku. Starostová chytla lopatku na uhlí a rozbila mu nos. Byl jsem později u Kalkušů a tu mě hostinská povídala, abych to dal do kroniky, jak prý Lidovci znemožnili rozpočet, co to dá práce a že si pozvali na předporadu ještě jiné než lidovce. Divil se Ratajovi jaký je to komunista, že si na to bude v Budějovicích stěžovat, že skrze to p. učitel resignoval na obecního pokladníka, že jinak se rozpočet udělat nemohl, a.t.d. Och, ten rozpočet, ten dá letos práce.