Z kroniky Včelné díl I - Jihočeský problem

Kronika Včelné, díl I., r. 1926

Jihočeský problem

Když jsem byl loňského roku v prosinci na kurzu, řekl nám přednášející pan prof. Fridolín Macháček, že se snad u těch kronik dozví o tom jihočeském problemu, o kterém se stále mluví a že stále neví v čem se jeví. Pokusím se zde tedy o vysvětlení.

Já chodil asi půl času do školy v Lomnici nad Lužnicí a potom v Slověnicích. V Třeboni jsem se učil. Na Hluboké a ve Vodňanech jsem pracoval a i jinak znám český jih. Pracoval jsem také ve východních a severních Čechách a jednou jsem přijel domů z Rumburka a měl jsem dojem, jako bych přijel z rušného života na hřbitov. Co byly takové Budějovice proti městům severním? A Č. Budějovice jsou hlavním městem jižních Čech.

Ale k věci; Ten problem. Tam na Lomnicku, Třeboňsku, Hlubůcku a jinde není žádný průmysl, není tam nic než pole, lesy, rybníky, které však nepatřily lidem, ale jednomu člověku a ten s lidmi vládl dle libosti. Tenkrát lidé houfně odcházeli na práci jinam, hlavně do Rakous a Vídně. Nyní se však poměry změnily. Tito lidé doma práci nemají a za hranicema také ne. Ale musí se po pravdě říct, že jihočeský kraj je nejzanedbanější a proto je mu třeba pomoci, aby si zlepšil své trudné postavení. Nyní již by se mohl průmysl rozvíjeti, ale schází dopravní prostředky, komunikace. Síla vodní tu je, ale uhlí není. Kde není uhlí, může jej nahradit elektrisace. Ale tyto věci sami z domácích prostředků si pořídit nemohou (vím ze skušenosti, na jaké překážky naráželo zavedení elektrisace v naší obci), na to jsou obce i okresy finančně slabý a proto musí být jihočeskému kraji pomoženo odjinud. Za stracenou práci a výdělek v cizině je třeba opatřit novou práci a výdělek doma, aby mohli lidé svou prácí jihočeský kraj zvelebovat a povznést se na úroveň jiným, šťastnějším krajům. Vždyť se dříve ten náš kraj celý v létě vylidnil a nyní tady ti lidé musí být a tu když nemají výdělku, necítí se zde jako doma, ale jako v žaláři. Vždyť to vidím i u nás. - To je tedy ten jihočeský problem pane archiváři v Plzni.