Z kroniky Včelné díl I - Je starší Poříčí nebo Včelná?

Kronika Včelné, díl I., r. 1926

Je starší Poříčí nebo Včelná?

S počátku jsem myslel, že Poříčí musí být mnohem starší než Včelná (ovšem až na ten zámek a pivovar, ten je mladší), ale letopočet na štítě č. 3 v Poříčí, pod bývalou kovárnou, mě přesvědčuje o něčem jiném. Na tomto domku v Poříčí je vyryto v maltě, že byl vystavěn roku 1815 a na domě u Kalkušů ve Včelné, je vyryt datum 1814. Z toho následuje, že byl dům č. 13 ve Včelné vystavěn dříve než v Poříčí dům č. 3. Dle toho musel být nejprve vystaven domek u Baurů, patřící ku Včelné č. 1 a potom vede č. 2 u Mülerů. Tehdáž tudy šla cesta a silnice ještě nebyla. Potom se vystavěla silnice a domky se začaly stavět podél silnice a tyto dva domky „osiřely” a staly se jednotamy. Když se domky dostavěly ve Včelné (tenkrát na Bořích) až k zájezdnímu hostinci č. 13, pak teprve se vystavěl první dům v Poříčí č. 3, proto že zámek má č. 1 a hospodářské budovy č. 2. Když se domky po té jedné straně dostavěly až do č. 16, počalo se stavět při staré cestě ve Čtyřech chalupách. Současně stavělo se v těch letech i v Poříčí. Dle toho musela silnice vzniknouti as v roce 1810. Další vývin obcí dál se současně. Jednou stavěli domek v Poříčí a jindy opět na „Bořích” a to zase po druhé straně silnice, jak svědčí další čísla domů. Trvalo to tedy 100 let, nežli vzrostla Včelná na 74 čísel a Poříčí na 52. Nyní má po válce Poříčí přírůstek asi za 5 let asi 12 domků, mezi tím jednu továrnu na mýdlo a Včelná má za tutéž dobu přírůstku asi 50 domků. Co nyní se vystaví za 10 let, dříve to trvalo 100 let. Nyní to všechno jen letí. Za pár roků tu budeme mít velikou vesnici, nebo město, půjde-li to tak pořád takto dále. Děláme to tu nyní po americku. Kdo chce být pod střechou, musí si jí napřed sám postavit, protože děti domácích dorůstají a vytlačí pomalu nájemníky, kteří jsou cizí, z bytu. Proti tomu se nedá nic dělat a proto Včelná i Poříčí poroste a to rychleji nežli si myslíme.