Z kroniky Včelné díl I - Radio u nás

Kronika Včelné, díl I., r. 1926

Radio u nás

První radio hudbu si zavedl pan Dr. Zátka, druhé rolnický Družstevní mlýn a třetí Emanuel Černý ve Včelné. Škoda že na to nemám, hned bych si to tu také zařídil. To by bylo tak něco pro mne. Vzal bych si večer o určité hodině sluchátka a slyšel bych konzerty z Prahy, z Říma, z Londýna a jiné. Můj ty božínku, to by byla pro mne radost, ale takhle musím jen psát do této knihy, jak se z té nové vymoženosti lidské radují jiní. Ale nezávidím jim to. Jsem rád, že jdeme ku předu a snad i radio dojde k mému sluchu, jako gramofoní hudba. Já vůbec ten pokrok rád vidím, ač se toho súčastnit nemohu. Napřed jsem o takovýchto podobných pokrocích lidstva čítal a nyní vidím, že se to uskutečňuje. Jen kdyby už nebyly na světě žádné války, brzo by lidstvo dospělo k šťastnějšímu životu. - Dvacáté století se blíží; totiž jeho konec.