Z kroniky Včelné díl I - První kanalisace

Kronika Včelné, díl I., r. 1926

První kanalisace

Tahle nová „Zahradní osada” ve Včelné bude často „pít obci krev”. Je to teprve 5 roků co se tu počalo stavět a už se objevují následky toho. Dříve byla stokou svedena voda do strouhy a nyní je to všeckno rozparcelováno, i strouha. Kolem „ulic” jsou nyní stoky (ale jen malé), do strouhy nyní tak přirozený spád voda nemá a nyní po těch povodních , když se voda hrnula moc k silnici, muselo se přirozenému spádu napomoci prokopáním cesty a zasazením velkých rour. I jinde, kde bylo nutně třeba, byly roury zasazeny. Celkem stála nyní tato první, vlastně již druhá kanalisace K.č. 2.659, včetně s cestou v Poříčí.