Z kroniky Včelné díl I - Stavební ruch v roce 1926

Kronika Včelné, díl I., r. 1926

Stavební ruch v roce 1926

Letošní rok byl stavbám nepříznivý. Stavební materiál byl dražší a v létě stále pršelo. Jaká pak potom je to práce když stále ze všeho voda teče? Ale stavělo se přec. Na poli ve Včelné, resp. v „Zahradní osadě” postavili dvojdomek Regina Vavrochová a Holzbaur, dále či výše je ještě jeden, Bláha v „pasece” také každý rok nějaký postaví a prodá. Ve vsi u silnice naproti Kalkušovi vystavěl větší dům Václav Babka. Je to dům pro obchod a stál prý přes sto tisíc. Tamty na poli stály prý každý 18 tisíc, ale než si to všechno potom zařídí, stojí to víc. Doleji ve vsi rozboural Josef Petr, nebo „Pepík Frojdů” starou, ještě dřevěnou ale omítnutou chalupu, proto že to bylo už schnilé a postavil k silnici novou. Škoda, že tu nemohu přiložit fotografii toho starého domku. Nyní staví podél silnice, ale dříve stavěli k silnici štítem a chodník do dvora. Za nějaký čas zmizí tyto staré domky všechny, ale snad tu některý přece zachytím. Ještě doleji, v bývalém hliníku, postavili Jiřičkovi děti, vlastně podnikatel staveb Frant. Drdáček, pěknou chalupu či domek a stálo to prý přes 40 tisíc. U Irů postavil bratr Irové Antonín Vávra kolnu a stále a tím uzavřel dvůr. Irová mu to slíbyla že mu to dá, když sama děti nemá, ale potom se nějak nepohodli a ona mu to dát nechtěla Po nějakých těch soudních tahanicích mu prý za to dala asi 27 tisíc a Vávra šel jinam. To by tak bylo letos celé, mimo nějakých těch oprav, co se tu stavělo. Stavěli podnikatelé staveb. Drdáček, Marek a Bláha. Letos nejvíce Drdáček. Kdyby tak nyní Jiřičkovi mohli vydět, jakou mají pěknou chalupu, ale ti to už vidět nemohou, když jsou oba pod zemí. Peníze tu na to zanechali přec a děti budou mít svůj domov. Vždyť po svém domově každý touží.