Z kroniky Včelné díl I - Na veverky

Kronika Včelné, díl I., r. 1927

Na veverky

Utíkejte veveřičky,
uhodí vás do hlavičky.
Mlskem vám jen oříšek,
lidem zas váš kožíšek.