Z kroniky Včelné díl I - Nehoda a neštěstí

Kronika Včelné, díl I., r. 1927

Nehoda a neštěstí

Letos z jara stavěl p. Drdáček p. Frant. Vavrochovi nové obydlí a spojil to nové se starým domkem nad vraty antikou, aby to mělo nad průjezdem pěkný vzhled. Dne 4 dubna spadla tato zítka na zaměstnaného tam dělníka Kalkuše z Kamenného Újezda a na Placra ze Včelné; prý jejich vinou, že neposlechli. Vůz záchrané stanice je odvezl do nemocnice, ale Placer už byl asi třetí den doma. Kalkuš tam však ležel několik neděl a zemřel. On však měl prý těch nemocí od dřívějška více a tohle k tomu, tak to uš bylo moc. Tak má chalupa ve Včelné č. 42 svou nehodu, kterou zaznamenávám.

Jiné neštěstí se stalo dne 8 května Václavu Čůtkovi. Jeho as čtyřletá dceruška si hrála ještě s jinými dětmi u Fišerovýho domku na hromadě dřev na chlívek. Najednou se to nějak sesulo, na holčičku to spadlo a také jí to zabilo. Přivolaný vůz záchrané stanice ji ani do nemocnice nevzal sebou, neboť již byla mrtva. Potom žaloval Čůtka Fišera pro zaviněné neštěstí, že tam ty dřeva neměl mít tak v nepořádku a nebo že mel děti odehnat. On zajisté by to byl tak udělal, kdyby byl věděl co se stane a příjemný mu to také asi nebylo. Och, neštěstí! To nechodí po horách, ale po lidech. Ta žaloba byla později ponechána stranou a Fišer se s Čůtkou na dopis od advokáta u starosty vyrovnal a sice tím, že mu zaplatil 150 korun na pohřeb jako polovici vydání. Ten vůz červeného kříže je dobré zařízení. Když se něco stane takového, že je nutná hned nemocnice, mohou lidé z nádraží telefonovat a vůz je tu hned. Hůře je potom s placením, neboť to stojí as 85 korun.