Z kroniky Včelné díl I - Ještě ten hřbitov

Kronika Včelné, díl I., r. 1927

Ještě ten hřbitov

Ku konci května byla svolána schůze poplatníků na hřbitov, aby schválili vybrání této hřbitovní daně na 4 třídy; jelikož živnostníci a obchodníci podali protest a nechtí dle base daňové platit, že na ně připadne mnoho a na novostavby směšně málo a na hřbitov přijdou stejně.

V této schůzi byly schváleny navržené 4 třídy a sice: Nejlépe situovaní dají po 40 korunách, hůře po 30, ještě hůře po 20, a nejhůře (a to jsou ponejvíce novostavby) po 10 korunách. Rozdělilo se to tedy stejnoměrněji. Dříve měli dát někteří až 70 kor. na jeden díl a novostavby tak okolo třech koruna to živnostníci nechtěli. Dle těchto čtyř tříd se to má nyní po dva roky vybrati a bude prý obnos as 10 tisíc korun zaplacen. Celkem má dát naše osada Včelná na ten nový hřbitov as 13 tisíc korun (Definitivně to ještě nevíme). V této schůzi si stěžovali zástupci obce, t.j. oněch 12 ze Včelné, že oni vlastně zaplatí na to nejvíc. Aby neřekli druzí, že si to pro sebe udělali menší, tak raději se napsali do třídy vyšší a k tomu už bylo o tom 5 schůzí a vždy v hostinci. Když počítají na jednu schůzi útratu 10 korun,, je tu 50 korun mimo daň a práci s tím. Těchto dvanáct členů se rozdělilo po třech a vždy tři vybéřou jednu třídu po vsi, aby to dostali snáze dohromady. Ono je to těžké vybrat od lidí daň tak, aby to dali všichni; jako z prvu. Některý měl dát 70 a dal 40, že víc nedá, to že je moc. Jiný nechtěl dát nic, že na to platit nebude, jiný zase neměl a.t.d. Hřbitovní komise řekla, tolik a tolik vaše obec zaplatí, tak to vyberte do toho a toho času. Jo, ono se snadno řekne vyberte, jen kdyby to tak snadno šlo, jak se to řekne. Také to už chtěli dát vybrat berní správě, ale to také nešlo. Nyní se toho snad již brzy zbavíme a bude pokoj.