Z kroniky Včelné díl I - Hasičský sjezd

Kronika Včelné, díl I., r. 1927

Hasičský sjezd

Dne 12 června měli zde hasiči u Josefa Kalkuše svůj sjezd. Těšili se na to už asi dva roky, že si s tím zaplatí svůj dluh (mají asi 6 tisíc), a ono se to tak nevyplnilo, jak si přáli. To bývá obyčejně: Nač se člověk z daleka těší, z blízka se nevyplní.

Ten den ráno Kroneizl bouchal z hmoždýřů aš se okna třásly; prápory vlály, na „depu” či skladišti vlál vysoko vypůjčený prápor obecní ve státních barvách a potom přišla as v 10 hodin svižná hasičská hudba z Č. Budějovic a přišlý dorost z okolních obcí ze župy při hudbě cvičil. To bylo dopoledne. Odpoledne teprve nastal vlastní župní sjezd. Asi do dvou hodin trvalo vítání hostí, takto. Byly postaveny tři brány s tyčí a z chvoje, v tom nápis: Vítáme vás. U každé brány trubač a když nějaká deputace šla, trubač zatroubil a šlo se s hudbou naproti. Těch sborů přišlo as 26, mezi nimi tři německé a tak tu bylo hasičů najednou dost. Potom byla přednáška a ovšem před tím defilé. Po přednášce cvičení dorostu a žen, takže to vypadalo, jako když cvičí nějaká tělocvičná jednota. Potom byl ještě poplach a konzert jako na výletě. Bylo ten den horko, tak se pilo s chutí a dost. Večer byl ještě věneček, nebo večerní tanec uvnitř, jak chcete, ale to již tady cizí sbory nebyli, ti odešli bez rozloučení. V noci potom pršelo a tak se ty dozvuky všechny skryly uvnitř.

Celkem vynesl tento župní sjezd hasičů, který se v naši obci konal poprvé, asi 400 korun. Bylo to ovšem málo pro naše hasiče, kteří očekávali mnohem více, ale stalo se to. Byla drahá hudba (stála prý asi třináct set) a tak se museli i s tím hasiči spokojit a potom měli mezi sebou rozbroj, že to bylo špatně organisováno.