Z kroniky Včelné díl I - Podíl pro obec a dokončení o elektrice

Kronika Včelné, díl I., r. 1927

Podíl pro obec a dokončení o elektrice

Dne 8/7 bylo jednáno ve finanční komisi o schválení podílu pro obec v obnosu 78 tisíc 500 Kč., přiřčené naší obci „Povltavským elektrárenským svazem” na valné hromadě. V debatě o této věci vzniklé někteří, najmě Frant. Drdáček poukazoval na to, že kdyby se s tím družstvem „něco stalo”, aby pak nemusela obec ještě jako člen platit; že je to podíl bezúročný a že tomu svazu moc nevěří.

Když byla věc objasněna, byl podíl pro obec přijat jak komisí, tak obecním zastupitelstvem. Až bude elektrisace něco vynášet, potom budem brát úroky. Ale to nebude tak hned. Dobře že uš máme tuhle práci s tou elektrikou v hlavních rysech za sebou. Stálo to námahy a peněz, hlavně peněz; neboť stála tato elektrisace s přípojkama 189 tisíc Kč. Státní subvence obnáší 75 tisíc, 760 Kč., na které bylo nyní splaceno 30 tisíc Kč. jako první splátka. Ještě budou splátky dvě. Okres dal na to subvenci 10 tisíc Kč. Boršov se k naší elektrice připojil a zaplatil za to 21 tisíc, 89 Kč. Potom se připojil p. Engl z plavského katastru a zaplatil za to 400 Kč. Z katastru rožnovského se k nám připojila slečna Sandholcová a dala 550 Kč. Pan Dr. Hirš 450 a paní Konrádová 400 Kč. Nebude to tedy nyní s tím placením tak zlé, když zase přijde odjinud do obce přes polovic zpět. Bylo tu křiku a hašteření s tou elektrikou a všechno se to překoná. Začátek byl ovšem těžký, ale pan učitel Trávníček měl pevnou ruku a nepustil. To byli tak čtyři, co mají o to největší zásluhu; t.j. pan učitel, p. starosta, p. Homolka, p. Janouch a jiní. Hotové to ovšem nebude snad nikdy. Vždy se bude něco s rozvojem obce přidělávat, zvelebovat a.t.d. ale v hlavních rysech jsme hotovy. I Štěpán Šnabergr už tam má elektriku a stála ta linka obec 8 tisíc 300 Kč.