Z kroniky Včelné díl I - Kolik je tu obyvatel

Kronika Včelné, díl I., r. 1927

Kolik je tu obyvatel

Nyní v roce 1927 než se vyložily voličské seznamy, nechal obecní úřad zhotoviti správní seznam volební. Obecní tajemník Jan Vávra a pan Janura tento seznam dělali od chalupy k chalupě. Tuhle před vánocemi jsem požádal tajemníka, aby mě ty zápisy půjčil, že bych zde rád prozradil, kolik je zde nyní obyvatel, když se tak mnoho vyní staví.

Tož tedy k věci:

Poříčí má nyní obyvatel__ 377

Včelná "__"____"______788

Poříčí má mužů ________ 189

__"__ "_ žen__________191

Včelná má mužů_________386

__"__ "_ žen__________402

Voličů bylo při posledních volbách obecních v Poříčí 268.

Z toho mužů____126.

__"___žen____ 142.

Ve Včelné bylo voličů 515.

Z toho mužů____244.

__"___žen____ 271.

V ten čas bylo v Poříčí do 21 let _____ 109 duší

a ve Včelné jich bylo ______________273 " .

V celé katastrální obci Poříčí-Včelné jest nyní 1165 duší. V roce 1921, t.j. při posledním sčítání lidu, bylo zde napočtěno 1030. Nyní, hnedle po sedmi letech je jich zde 1165. Přibylo zde za ten čas asi 132 lidí. V Poříčí mají o 5 žen více než mužů a Včelná má více žen než mužů o 16. Zdálo by se na první pohled, že zde, vzlášť ve Včelné je na ten cizí příliv lidí více, ale skutečnost je jiná.