Z kroniky Včelné díl I - Drahota

Kronika Včelné, díl I., r. 1927

Drahota

Och, kde jsou ty časy, když si mohli naše ženy za pětku nakoupit plnou nůši živobytí. Dneska to prý nenakoupí ani za stokorunu. Ono se opravdu proti předválečnému času žije mnohem dráže. Převedeme-li předválečnou měnu desetkrát výše, tak seznáme, že některé věci jsou více než desetkrát dražší. Povážíme-li k tomu. že mzdy a platy se desateronásobnému platu a mzdě nevyrovnají, poznáme oč se žije dráže. Tedy sledujme několik číslic.

Před válkou jsme platili zde v krámě pšeničnou mouku č. 0 za 32 hal. 1 kg. Nyní za tutéž mouku dáme 4 Kč. Kdyby to bylo desetkrát tolik, musela by ta mouka stát 3.20 h. Chléb, ach, nyní chlebíček, chudáček, pořád se strácí a po chvíly už ho nebude ani vidět. Nyní nám zde pečou naši pekaři chléb po 7 korunách a já se vždy přu s moji ženou, že byl před válkou za 60 hal. větší. Rožnovský pekař jej sem vozí po 8 korunách. Také tu dělají chléb po 14 kor. rovnající se předválečnému za 1 korunu. A tak je se vším. Rohlíky jsou za 1 Kč. 4 kousky, před válkou byli za 10 hal. větší. Sádlo stojí u řezníka z prasete 20 Kč., u kupce z kokosových ořechů 18 Kč. za 1 kg. „Ceres” žlutý půl kg. 7 Kč. Maso vepřové stojí 1 kg. 17 Kč. a hovězí 12 Kč. U nás je jen jedna kvalita, protože se odprodává do Budějovic řezníkům a také tu na to nejsou peníze. Vejce v létě 60 h., v zimě 1 Kč. Mléko zde stojí 2 Kč. 1 litr, a jedem litr piva stojí v hostinci 2,80 hal. Pivo je dražší než mléko. Před válkou stál 1 litr mléka nanejvýš 20 hal. a pivo stálo 26 hal. v hostinci. To vše bylo těsně před válkou. Dříve to bylo levnější. Tak by se dalo psát do nekonečna. Cukr stál před válkou 72 hal., nyní 6 Kč., tvaroh stojí nyní také 6 Kč., uhlí 20 Kč. 100 kg., dřeváky 10-13 Kč., dříve byly za to pěkné botky. Ale dost už. Tato ukázka stačí.