Z kroniky Včelné díl I - Třetí volby do obce r. 1927

Kronika Včelné, díl I., r. 1927

Třetí volby do obce r. 1927

Tyhle ty třetí volby přišly náhle. Najednou se objevila vyhláška, že se konají dne 16 října volby do obce. Tu bylo hned schonu. Museli se schánět kandidáti na různých těch členských schůzích i bez nich; návštěvou v bytě. Pro vedoucí činovníky stran je to moc nevděčná práce. Což potom ty podpisy voličů. Každý jich musel mít dvacet a kandidovalo 7 stran. Tu bylo běhaní. Schůze se konaly nejvíce až v posledním týdnu. Živnostníci a Národní demokracie konaly schůze i dříve; ale Komunisté konali svou schůzi až ve středu před volbama, potom Lidovci a v sobotu Sociální demokraté. Národní socialisté, hlavně pan učitel měl tuhou práci v Poříčí. Potom přišly na řadu plakáty. V neděli ráno byla pastva pro oči největší. Tu byly volby v proudu. Národní demokraté nebo fašisti, jak jim lidi říkali si dělali velkou naději; živnostníci také a tak bylo očekávání výsledku dosti napjaté. Volby byly konány ve Včelné v hostinci u Petrů, v přední místnosti. Ze „sálu” se tam chodilo a hned dveřmy ven na silnici. Zasedla volební komise, zaujali místo důvěrníci stran po jednom, starosta dělal komisaře a přistoupeno k volbě od osmi do dvou odpoledne. Šlo to hladce, skoro bez závady až do konce.

Všech voličů bylo: Z Poříčí 268 a ze Včelné 515.

Z toho bylo mužů____"___ 126__"___"___244

__"___"___žen____ "___ 142__"___"___291

Dohromady odvolilo 708 voličů. Scházíť 75 voličů. Strana Národně sociální, sociálně demokratická a komunisté se před volbou združili a tvořili blok; strana lidová, národně demokratická, živnostníci a domov tvořili druhý blok, tak že to vyly jako dva celky. Když byly dvě hodiny, urna se otevřela a hlasy se počítaly. Kandidáti na prvních místech byli přítomni (až na pana Kulta) a obdrželi hlasů.

Číslo