Z kroniky Včelné díl I: Rok 1928 - Pokračování o volbách

Kronika Včelné, díl I., r. 1928

Rok 1928 - Pokračování o volbách

Ten protest proti těm čtyřem byl po vyslechnutí stran zamítnut a tak konečně po upozornění v Jih. Proletáři, že je to uš jaksi dlouho, došlo konečně ku svolání ustavující schůze na den 7 dubna večer v 8 hodin; t.j. až po vzkříšení (byloť to na jarní svátky) v hostinci Jakuba Šandery. Dostavilo se všech 18 členů zastupitelstva a sice:

Za stranu komunistickou (tak jak byli v pořadí na kandidátce):
1) Cettl Leopold, klempíř, Včelná 59
2) Vávra Jan, obchodník, Včelná 81
3) Kocina Josef, dílenský státních drah, Včelná 86
4) Rataj Miloslav, želez. zřízenec, Včelná 43
5) Zegermacher Karel, kovář, Včelná 73
6) Treml Jan, zedník, Včelná 102


Za stranu lidovou:
1) Babka Antonín, krejčí, Včelná 58
2) Krba František, úředník státních drah, Poříčí 53
3) Majer Josef, domkář, Včelná 15
4) Opekar František, chalupník, Poříčí 4


Za stranu Nár. socialistickou.
1) Trávníček Jan, učitel, Poříčí 32
2) Janouch Václav, tesař, Včelná 20
3) Velfl Ferdinand, dílovedoucí, Poříčí 43


Za živnostníky.
1) Kroneisl František, řezník a uzenář, Včelná 25
2) Babka Václav, obchodník, Včelná 135


Za Nár. demokraty:
1) Kult Josef, továrník, Poříčí 57
2) Šandera Jakub, hostinský, Včelná 29


Za Soc. demokraty.
1) Leš Vít, úpravčí tratě, Včelná 62

Byla by to snadná volba, kdyby se byl socialistický blok udržel, ale stal se „úraz”. Pan učitel podal ten protest proti Frant. Kroneislovi, že ta hřbitovní dávka je daň dobrovolná. Následek toho byl, že strana Nár. soc. z klubu písemně vypřáhla a šla s klubem druhým. Zvolení komunisté také byli mezi sebou v bojovné náladě, takže se sotva usnesli na tom, že půjdou samostatně (Toto prohlášení Kocina ani Cettl nepodepsali).

Teť si představte, že poříčtí podali tu žádost o rozluku obcí a ta dělá poříčským i včelenským horkou krev. Ostatně se to u nás moc vážně nebéře; neboť starý Babka zasedá za stranu Lidovou v Okresní správní komisi a tam, když se o tom na podzim jednalo, se vzdal hlasování; takže pak bylo 8 hlasů pro rozluku a 6 proti. On totiž je ve správní radě poříčského mlýna a nejvíc pro rozluku je mlýn. To jsou tedy těžké věci. Poříčtí však mají nyní v obecním zastupitelstvu zvoleno jen 5 členů a včelenští jich mají 13; a poříčtí chtěli prosadit volbu starosty z Poříčí. Došlo tedy k volbě. Komunisté podali písemné prohlášení, že si činí nárok na náměstka starosty a jednoho radního a v každé komisi po třech členech. Stalo se právem a nyní oněch zbylých 12 členů volilo starostu lístky. František Krba obdržel 3 lístky od Nár. socialistů, 2 lístky od strany Lidové a jeden od Nár. demokracie. Celkem 6 hlasů. Frant. Kroneisl obdržel 2 hlasy od Živnostníků a 2 hlasy od strany Lidové. 1 hlas obdržel Jakub Šandera (ten svůj) a jeden lístek byl prázdný (soc. dem.). Byl tedy zvolen František Krba z Poříčí. Ten ovšem o to mnoho nestojí a říká, že k tomu přišel nějak nevině, ale ještě to není u konce, ještě to není jisté kdo bude starostou, neboť Kronejsl podal proti volbě starosty námitky, že musí dostat nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů a on jich dostal jen polovic. Nyní si zase počkáme než to bude vyřízeno a dojde-li ku schůzi jiné. A potom kdož ví, bude-li to námitka poslední. Konečně byly námitky vyřízeny a dne 8 července došlo ku nové volbě starosty. Kandidáti byli dva, a to: František Krba z Poříčí a Frant. Kroneisl ze Včelné. Frant. Kroneisl agitoval, aby byl starosta ze Včelné, v tomto případě on; že jsou Poříčtí proti Včelné, že máme 13 zástupců v obecním zastupitelstvu a oni jen 5 a že má na to Včelná právo. Poříčtí ovšem také nelenili a dopadla volba takto: Frant. Krba obdržel 10 hlasů a Kroneisl 2 hlasy. To bylo překvapení. Pro Krbu nyní hlasovali: lidovci 4, národní soc. 3, nár. demokraté 2 a soc. demokrat 1. Kroneisl dostal jen 2 hlasy své strany živnostníků. Komunisté nehlasovali, neboť měli své prohlášení, v němž si činí nárok na náměstka starosty a jednoho radního.

Tyhle ty volby se povedly. 16 října byly volby provedeny a asi 20 července „již” měl nový starosta obecní úřad v ruce; t.j. za celých 9 měsíců. Brzo po nastoupení nového starosty jsem tam byl volán a on mě mezi jiným vyprávěl, že i hrozbou jej včelenští nutili aby se toho vzdal. Poslali mu výhrůžný dopis, aby starostenství nepřijímal, že by ho to mohlo stát život a podobně. Žádal jsem jej aby mě to dal přečíst, a on to doma nemá. Dal to četníkům kamenoújezdeckým. Na vyšetření prý netrvá, že se té anonymní hrozby nebojí. Tuhle jsme měli schůzku osvětové komise a po ní jsme si s panem učitelem ještě o těch volbách popovídali. Protřásali jsme tak to, že mohl být Kocina znovu starostou, kdyby byl nedal Kroneislovi to písemné prohlášení, že není dávka na nový hřbitov zákoná nýbrž dobrovolná a následkem toho byl ten protest prohrán; že mu vpadl zákeřně do zad a proto se rozbyl socialistický klub. Pokladníku neodváděl starosta asi rok žádné peníze, řídil to sám, že prý by to dal všechno jen pro školní radu a při vyúčtování mu asi dva celé tisíce a ještě něco chybělo, které si musel vypůjčit. Inu ty konce; ty konce.