Z kroniky Včelné díl I - Letošní odvody

Kronika Včelné, díl I., r. 1928

Letošní odvody

Letos se konaly odvody 17 března a všech hochů k odvodu jdoucích bylo 29 a to:

I.